• 22 września 2017r. Rozgrywka 4, Tura 423.
  x
  Wrzesień 2017
  PNWTŚRCZPTSOND
      
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
  Listy prezydenckie.
  Listy parlamentarne
  Listy parlamentarne i prezydenckie
  Wybory prezydenckie I lub II tura
  Wybory parlamentarne
  Wybory parlamentarne i prezydenckie
  Nowa rozgrywka
 • Menu Premium
 • Odkrycie tajnych akt.
  x
  Odkrycie tajnych akt.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
  Przyznano nagrodę w wysokości 3 Talonów.
x

Zadanie # ().

x
x

Wisielec bez polskich znaków.

x

Należy sterować myszką.

Tweety użytkownika @PolisOnline

Rejestr Aktów Wykonawczych Polis (Strona: 1)

Powrót
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #1 , (Nieczytany !)

Tutaj będą publikowane dekrety i postanowienia
Dodano: 2017-04-02 12:36:34
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #2 , (Nieczytany !)

Dekret zarządcy państwa
z dn. 2.04.2017
ws. Konstytucji Polis OnlineKonstytucja Polis Online z dnia 2.04.2017


Rozdział I
Forma Rządów

Art. 1.
1. Państwo Polis Online jest monarchią parlamentarną
2. Zarządcą Państwa jest Prezydent Wirtualnego Państwa lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Wirtualnego Państwa

Rozdział II
Parlament

1. Parlament Wirtualnego Państwa jest wyłącznym organem władzy ustawodawczej w państwie.
2. Posłem może być ten, kto spełnia warunki określone przez Administrację Gry.
3. Pracami Parlamentu kieruje Marszałek wybierany z grona posłów.
4. Parlament działa według ustalonego przez siebie Regulaminu, który określa organizację wewnętrzną Izby.
5. Parlament rozstrzyga sprawy w drodze ustaw lub uchwał. Decyzje Parlamentu wymagają zatwierdzenia przez Cesarza. Cesarz podejmuje decyzje w tej sprawie w ciągu 7 dni od przedłożenia mu aktu. Jeśli Prezydent odmówi złożenia podpisu, Parlament ma prawo odrzucić sprzeciw Prezydenta większością 3/4 głosów.

Rozdział III
Zarządca Państwa
1. Prezydent Wirtualnego Państwa lub osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta WP
2. Zarządca powołuje i odwołuje Cesarza Polis Online
3. Posiada wszelką władzę parlamentarną i cesarską
4. Zarządca gry zatwierdza i publikuje konstytucjeRozdział III
Cesarz Polis Online

1. Kierowanie sprawami państwa oraz wszelka władza wykonawcza należy do Cesarza Polis Online.
2. Cesarz jest powoływany i odwoływany przez Zarządce Państwa
3. Cesarz jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
4. Cesarz ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
5. Cesarz tworzy i znosi instytucje państwowe, określa ich funkcjonowanie i powołuje osoby nimi kierujące.
6. Cesarz ustanawia, znosi i nadaje odznaczenia państwowe.
7. W ramach realizacji swoich kompetencji Cesarz wydaje dekrety (inaczej Postanowienia) ogłaszane w Rejestrze Aktów Wykonawczych, który stanowi wątek w Hyde Parku
8. Cesarz wykonuje swoje kompetencje przy pomocy doradców powołanych do pałacu cesarskiego
9. Cesarz może złożyć rezygnację z urzędu na ręce Zarządcy gry


Rozdział IV

Trybunał Cesrarski

1. Trybunał Cesarski składa się z minimum trzech osób, w tym Cesarza i Zarządcy, pozostali członkowie Trybunału są powoływani przez Cesarza Polis Online na 6-tygodniową kadencję.
2. Opróżnienie urzędu Trybunału Cesarskiego następuje jedynie w wyniku orzeczenia dyscyplinarnego, bądź złożenia rezygnacji.
3. Trybunał Cesarski jest właściwy w sprawach o których mowa we wcześniejszych postanowieniach niniejszej Konstytucji a także:
a) Dba o zgodność ze sobą aktów prawnych i jednolitość systemu prawnego
b) Rozstrzyga spory cywilne między obywatelami
c) Orzeka o winie lub niewinności w postępowaniu karnym oraz wymierza kary za popełnione przestępstwa
d) Rozstrzyga spory kompetencyjne między organami państwowymi
4. Szczegóły organizacji i postępowania przed Trybunałem Cesarskim określa Regulamin Trybunału.

Rozdział V

Poprawki do Konstytucji

1. Poprawki do Konstytucji może zaproponować Cesarz, grupa posłów w wymiarze 1/3 składu Parlamentu lub grupa 15 obywateli
2. Poprawki są akceptowane lub odrzucane przez Zarządce Państwa


Rozdział VI

Przepisy Końsowe

1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem publikacji w Rejestrze Aktów Wykonawczych Polis
2. Z dniem wejścia w życie Konstytucji traci moc Konstytucja Polis Online w zakłade Konstytucja


Andrzej Golgota
Zarządca Państwa
Dodano: 2017-04-02 12:38:28
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #3 , (Nieczytany !)

Dekret Zarządcy Państwa
z dn. 2 kwietnia 2017
ws. powołania Cesarza Polis


Na podstawie Rozdziału 3 pkt 2 konstytucji Polis Online z dn. 2.04.2017 powołuję na stanowisko Cesarza Polis Online Pana Aarona Nerlinga

Andrzej Golgota
Zarządca Państwa
Dodano: 2017-04-02 12:42:40
Aaron Nerling
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #4 , (Nieczytany !)

Dekret Cesarza Polis
z. dn. 2 kwietnia 2017 roku
ws. powołania Mistrza Gry


Na podstawie art.3 pkt.1 konstytucji powołuję Andrzeja Golgotę na stanowisko Mistrza Gry

Aaron Nerling
Cesarz Polis
Dodano: 2017-04-02 13:02:19
Aaron Nerling
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #5 , (Nieczytany !)

Dekret Cesarza Polis
z. dn. 2 kwietnia 2017 roku


Na podstawie art.3 pkt.1 konstytucji skazuję Pawła VII oraz wszystkich jego zwolenników na karę śmierci oraz unieważniam wszystkie wydane przez nich akty prawne.
Niniejszy dekret nie może zostać zniesiony.

Aaron Nerling
Cesarz Polis
Dodano: 2017-04-02 14:12:38
Onur Aksal
Ugrupowanie: Centrolewica Doktryna: Rewolucyjna Partia: Papa
Post #6 , (Nieczytany !)

Pierdol się, o 14:10 zostałeś zatrzymany.
Dodano: 2017-04-02 14:23:44, Ostatnio edytowano: 2017-04-02 14:23:59
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #7 , (Nieczytany !)

Trochę kultury!!
Dodano: 2017-04-02 14:29:31
Aaron Nerling
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #8 , (Nieczytany !)

Sam się pier.dol ku.rwo babilońska. Zostałeś rozstrzelany!
Dodano: 2017-04-02 14:37:28, Ostatnio edytowano: 2017-04-02 14:38:08
Sabina Sajkowska
Ugrupowanie: Prawica Doktryna: Elitarna Partia:
Post #9 , (Nieczytany !)

Art. 216 KK
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Dodano: 2017-04-02 14:39:04
Aaron Nerling
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #10 , (Nieczytany !)

Haha, tak to by już miliony osób w więzieniu siedziało XD
Dodano: 2017-04-02 14:42:11, Ostatnio edytowano: 2017-04-02 14:42:31
Lena Sajkowska
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Elitarna Partia:
Post #11 , (Nieczytany !)

Aaron Nerling napisał:

Haha, tak to by już miliony osób w więzieniu siedziało XD

Tylko się nie po*** kochasssiuuuu :*
Dodano: 2017-04-02 14:43:22
Aaron Nerling
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #12 , (Nieczytany !)

:*
Dodano: 2017-04-02 14:46:14
Lena Sajkowska
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Elitarna Partia:
Post #13 , (Nieczytany !)

Aaron Nerling napisał:

:*

Też cię koffam mój miły... Masz 15 latek? Bo nie chcę oglądać świata zza kratek :P
Dodano: 2017-04-02 14:47:11
Andrzej Golgota
Ugrupowanie: Centroprawica Doktryna: Prognostyczna Partia:
Post #14 , (Nieczytany !)

Dekret Zarządcy Państwa
z dn. 11 kwietnia 2017
ws. Odwołania i powołania Cesarza Polis

Na podstawie Rozdziału 3 pkt 2 konstytucji Polis Online z dn. 2.04.2017 odwołuję ze stanowiska Cesarza Polis Online Pana Aarona Nerlinga i powołuję na to stanowisko Michała Łabusia

Andrzej Golgota
Zarządca Państwa
Dodano: 2017-04-11 10:14:58
Muchał Łabuś
Ugrupowanie: Centrolewica Doktryna: Konserwatywna Partia:
Post #15 , (Nieczytany !)

Dziękuje będe starał się dobrze wypełnic swoje zadania
Dodano: 2017-04-12 00:16:52
Muchał Łabuś
Ugrupowanie: Centrolewica Doktryna: Konserwatywna Partia:
Post #16 , (Nieczytany !)

Dobrze trzeba wypełniać swoje obowiążki
Dodano: 2017-04-12 00:36:59
Konstanty Bilski
Ugrupowanie: Centrum Doktryna: Prognostyczna Partia: Papa
Post #17 , (Nieczytany !)

http://politikana.cba.pl/index.php
Dodano: 2017-09-10 02:07:12
Zaloguj lub zarejestruj się aby napisać posta.

Logowanie

E-mail:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
FB
Zapomniałeś/aś hasła?
Wyślij kod aktywacyjny jeszcze raz.

Statystyki

Zarejestrowane konta: 911
Przyznane obywatelstwa: 720
Obywatele online: 0
Obywatele w więzieniu: 12

Reklama